Oběhové regály

Horizontální a vertikální oběhové regály jsou zařízení, které automaticky pohybují patry horizontálně nebo vertikálně tak, aby co nejkratší cestou dopravily vyžádané skladované zboží do výdejového otvoru. Tím zaručují obsluze rychlý přístup k uskladněnému zboží, vysokou produktivitu práce a maximální využití disponibilní plochy skladu.

Nabízíme následující oběhové regály: