Výtahové archivační systémy

Výtahový archivační systém Kardex Shuttle® XP

Výtahový archivační systém Kardex Shuttle XP je automatizovaný modulární systém pracující na principu výtahu, který na základě požadavků obsluhy přiváží archivovanou dokumentaci do výdejového otvoru. Na minimální zastavěné ploše maximálně využívá výšku prostoru. Princip věže zaručuje tomuto archivačnímu zařízení extrémně vysokou kapacitu, je proto vhodný pro archivy a velké registratury. Díky své vysoké pojezdové rychlosti podstatně zkracuje přístupové časy obsluhy ke složkám a je tak velice vhodný pro uložení dokumentů, jenž vyžadují častý přístup (např. uložení klientských složek, osobních složek, pasů, identifikačních karet, záznamů o automobilech…).

Výtahové archivační zařízení pracuje s pomocí elektronického systému, který automaticky měří výšku uskladňovaných dokumentů a na základě vyhodnocení parametrů volných skladovacích míst v zařízení určí ideální místo pro jejich archivaci. Díky velmi malému rastru, 25 mm, je možné dosáhnout komprimované archivace složek nejrůznějších rozměrů v minimálních rozestupech a optimálně využít kapacity zařízení.

Výhody archivačního zařízení KARDEX Shuttle

  • Výšku stroje lze zvolit v krocích po 100 mm tak, aby maximálně využíval disponibilní výšku kanceláře
  • Zařízení může procházet několika podlažími budovy
  • Až 6 výdejových otvorů může být umístěno na jednom zařízení a to v libovolné výšce
  • Obsluha zařízení probíhá vždy v ergonomicky ideální výšce