Rotační kartotéka

Pohodlná archivace

Výrazem „rotační kartotéka“ nebo též „Rotomat“ je označováno archivační zařízení, které se používá k archivaci dokumentů v papírové podobě nebo agendy, uložené na jiných datových nosičích. Rotační kartotéka je páternosterový systém, který pracuje na principu „Dokumentace k obsluze“. Dokumenty či datové nosiče jsou uloženy na policích, které systém na stisknutí tlačítka (či na povel z čtečky čárových kódů nebo počítače) automaticky přiveze pracovníkovi. Police, jenž obsahuje vyžádaný dokument, přijede automaticky do pracovní pozice, kde téměř nehlučně zastaví. Odpadá tak zdlouhavé vyhledávání dokumentů. Dokumenty jsou zároveň chráněny před neoprávněným přístupem, prachem a jinými nepříznivými vlivy prostředí.

Ergonomie a flexibilita

Práce obsluhy rotační kartotéky probíhá vždy v ergonomicky ideální poloze, odpadá tak tělesná námaha a  díky použití rotační kartotéky se vytváří optimální pracovní podmínky.