Oběhové regály

Rotační kartotéka Kardex Lektriever

Kardex Lektriever je páternosterový systém, též nazývaný rotační kartotéka. Je určen k archivaci dokumentů, CD disků, videokazet a dalších datových nosičů. Je vhodný zejména k archivaci tzv. živé agendy. Díky své kompaktní konstrukci umožňuje maximální využití prostoru kanceláře, zejména jeho výšky (na rozdíl od klasických kartoték či policových regálů).

Archivovaná dokumentace je uložena v policích, které systém vždy jednoduše a nehlučně na stisknutí tlačítka přiveze k pracovníkovi, protože pracuje na principu „dokumentace k obsluze“. Práce s uloženou dokumentací probíhá vždy v ergonomicky ideální výšce, odpadá tak tělesná námaha a vytváří se optimální pracovní podmínky. Zařízení Lektriever je velice flexibilní, dokáže pojmout dokumentaci nerůznějších tvarů a velikostí, ať už je uložena v pořadačích, závěsných složkách nebo laterálně.

Výhody archivačního oběhového regálu KARDEX Lektriever:

 • Účelně využívá stávající kancelářské prostory (resp. jejich výšku) a zaručuje tak efektivní archivaci materiálů
 • Maximální množství dokumentů a registratur je možné umístit na minimální ploše
 • Systém zvyšuje rychlost a efektivitu práce zaměstnanců bez jejich přetěžování
 • Uložené dokumenty jsou chráněny před prachem, poškozením a neoprávněným přístupem
 • Systém může být speciálně upraven pro obsluhu na invalidním vozíku

Typické aplikace:

 • Papírové dokumenty a datové nosiče
 • Šanony
 • Závěsné složky
 • Laterálně uložená agenda
 • Kancelářské potřeby
 • Citlivé dokumenty
 • Odborné publikace a literatura