Zásobování výroby

Odbouráním zbytečných pochůzek a ztraceného času, kdy obsluha musí hledat zboží, případně se pro něj natahovat nebo ohýbat, umožníte zaměstnancům plně se soustředit na jejich práci. Zlepšením ergonomie práce dochází i ke zvýšení její produktivity. Dramaticky se také snižuje riziko pracovních úrazů a nemocí z povolání, které vedou k najímání dalších pracovníků na zástup a následnému zvyšování nákladů.

Automatizované systémy skladování Kardex jsou flexibilní a mohou být dle potřeby výškově upraveny, přestěhovány nebo upraveny dle vašich měnících se potřeb. Mnoho zákazníků na celém světě také oceňuje, že jejich systémy byly nainstalovány a spuštěny ve velice krátké době, často v průběhu jednoho víkendu.

Vysokokapacitní výtahové systémy Kardex Shuttle XPlus jako integrální součást výrobní linky ve spol. Hispano Suiza. Zakladače slouží jako sklad rozpracované výroby, tzv. Buffer mezi výrobní linkou a manuálním opracováním. Díky automatickému vysouvání polic jsou zařízení obsluhována roboty. Každý zakladač Kardex Shuttle XPlus se skládá ze tří modulů a je opatřen dvěma výdejovými otvory.